Donateur worden

Donateurs

Om het werk van de stichting te steunen, kan men zich aanmelden als donateur door minimaal €30,- over te maken op rekeningnummer NL27ABNA0437644480 t.n.v. Stichting Historie Grofkeramiek o.v.v. nieuwe donateur (voor bedrijven en instellingen minimaal € 90,-). Wilt u ook een advertentie in onze nieuwsbrief en op de website? Dan kan dit voor € 100,- per jaar extra. Liever een paginavullende advertentie of een éénmalige reclameactie? Neem dan even contact op met het bestuur.

Wat krijgt u hier voor terug?

- 2 maal per jaar een mooie nieuwsbrief

- 2 maal per jaar een uitnodiging voor een themabijeenkomst of excursie