Aanmelden als donateur

Voor aanmelding als donateur kunt u onderstaande digitale formulier invullen of de PDF downloaden en ingevuld aan ons retour mailen op info@grofkeramiek.nl.

 

Na insturen van het formulier kunt u de donateursgelden overmaken naar rekeningnummer NL27ABNA0437644480 t.n.v. Stichting Historie Grofkeramiek o.v.v. nieuwe donateur om de aanmelding definitief te maken. Indien u heeft aangegeven een digitale factuur te willen ontvangen, dan krijgt u deze binnen enkele dagen in de mail (echt ouderwets handwerk).