Encyclopedie

Algemeen

De Encyclopedie historische locaties Steen- en Pannenbakkerijen is open project. Wat u hier ziet is een eerste aanzet. Ze zal nooit volledig en af zijn. Voortdurend stroomt er van alle kanten nieuwe informatie binnen. Deze wordt toegevoegd aan het de bestaande informatie waardoor de encyclopedie steeds vollediger zal worden  De makers zijn zich bewust dat de ingevoerde gegevens lang niet altijd compleet zijn. We roepen de lezers dan ook op om daar waar mogelijk ons van aanvullende informatie te voorzien. Op deze wijze zal de encyclopedie steeds completer en waardevoller worden.

 

 

 

 

Doelstelling

Er is een werkgroep opgericht teneinde actief informatie te verzamelen over bepaalde regio’s van Nederland. Voor elke provincie wordt in principe een werkgroeplid aangesteld. Zij doen zelf onderzoek, coördineren onderzoek en contacten met derden en geven vorm aan de verzamelde informatie. Zoals in de onderstaande tabel is te zien beschikt niet elke provincie over een actieve werkgroeplid. mocht u interesse hebben, dan kunt u dit aangeven via de button onder aan de pagina. Wij zijn hier erg blij mee. Naast de informatie via de werkgroepen komen er vaak spontane reactie van Historische Verenigingen. Zij bieden vaak materiaal aan over locaties in hun werkgebied waar zij in het verleden al onderzoek hebben gedaan. 

Activiteiten

Er zijn geen concrete activiteiten benoemd. In het algemeen bestaan de activiteiten uit het verzamelen van informatie ter ondersteuning van de informatie uit de encyclopedie.

Agenda

Nog geen informatie

Leden

  • Rob Vermeulen (bestuur, alle provincies)
  • Menno Keulen (Friesland, Drenthe)
  • Martien Mol (Noord Holland)
  • Frans Landzaat (Utrecht)
  • Jaqueline van Rijn (Gelderland)
  • Marcel Dings (Limburg)

Links