Donateur worden

Algemeen

De Stichting Historie Grofkeramiek is afhankelijk van haar donateurs. Zonder donateurs kunnen we onze doelstellingen niet halen en het keramisch erfgoed niet behouden. Hieronder kunt u lezen welke vormen van donateurschap er zijn, wat de kosten zijn en wat u hiervoor krijgt. 

Waarom

Voor elke donatie kan de SHG haar doelstelling nastreven. Ook zal het geld worden ingezet voor het onderhoud van de website, produceren van de nieuwsbrief, etc. 

Schenkingen

Eénmalige schenkingen zijn natuurlijk welkom. De SHG is geen Stichting met een ANBI status. Uw giften zijn daarom niet aftrekbaar van de belasting.

Soort donateur

De SHG biedt 2 soorten donateurschap aan. Voor privé personen bestaat er een privé donateurschap. Voor bedrijven is er een bedrijfsdonateurschap.

Privé donateur

Een privé donateur betaald jaarlijks € 35,=

Voor dit bedrag krijgt u:

  • twee keer per jaar de nieuwsbrief
  • twee keer per jaar korting op een excursie/bijeenkomst

Bedrijfs donateur

Een bedrijfs donateur betaald jaarlijks € 100,= per vestiging. 

Voor dit bedrag krijgt u:

  • twee keer per jaar de nieuwsbrief
  • twee keer per jaar korting op een excursie/bijeenkomst
Heeft u meerdere vestigingen, neemt u dan contact op over de kortingsmogelijkheden. 
Wilt u adverteren, dan betaald u jaarlijks € 110,= extra.

Voor dit extra bedrag krijgt u:

  • vermelding van uw bedrijf in de nieuwsbrief
  • éénmalige uitgebreide introductie in de nieuwsbrief.
  • vermelding van uw bedrijf op deze webpagina. 

Voordelen

Als donateur heeft u natuurlijk voordelen. Deze staan hieronder opgenoemd.

Nieuwsbrief

Twee keer per jaar wordt er een nieuwsbrief gemaakt. Deze krijgt u als donateur toegezonden. Zowel de privédonateur als de bedrijfsdonateur krijgen de nieuwsbrief thuis. 

Wilt u meer nieuwsbrieven ontvangen voor bijvoorbeeld uw personeel of verschillende afdelingen, dan zijn de nieuwsbrieven voor € 2,= per stuk mee te bestellen.

Excursies

Twee keer per jaar vindt een excursie of evenement plaats. Donateurs krijgen korting op deelname aan de excursies.

Donateurs

Donateurs die wat extra’s betalen krijgen een vermelding in de nieuwsbrief met het logo. Uitgebreidere informatie over deze donateurs is te vinden op onze website.