Links

Nederlands Dakpannenmuseum
www.dakpannencollectiemombers.nl
Site van het Nederlands dakpannenmuseum

Industrieel Erfgoedpunt Nederland
www.industrieel-erfgoed.nl
Platform van meer dan 60 organisaties op het gebied van industrieel erfgoed.

Gelderse Smalspoorstichting
www.smalspoor.nl
Site van de Gelderse Smalspoorstichting in Heteren, die veel relaties heeft met de baksteenindustrie.

Nationaal Smalspoormuseum
www.smalspoormuseum.nl
Website van Stoomtrein Valkenburgse Meer.

Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten
www.knb-baksteen.nl
Koninkelijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten in De Steeg.

Ziegelei Lage
www.lwl.org/LWL/Kultur/wim/lage
Site van de Ziegelei Lage bij Bielefeld.

Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen
www.emabb.be

Steenbakkerijmuseum ‘t Geleeg – Rumst
www.geleeg.be

Dachziegelarchiv
Een zeer uitgebreide site over catalogi en aanverwante zaken betreffende de dakpannenindustrie
www.dachziegelarchiv.de 

Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM)
www.racm.nl
Site van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Cultuurlandschap en Monumenten in Zeist.

Steenfabriek de Panoven
www.panoven.nl
Industrieel erfgoed als recreatieoord.

Steenfabriek Plinthos
www.cnme-wm.org/
Site over de restauratie van de voormalige steenfabriek Plinthos, later St. Jozef in Daniken bij Schinnen

Danny VandenBroeck
www.veldovensteen.be
Site van Dannu vandenBroeck over zijn bedrijf die nog stenen stookt in een originele veldoven.

Gildemeesters
http://home.kpn.nl/~f2hgildemeesters/index.htm
Site over de historie van het Grofkeramiek door Rob Vermeulen

Steenfabriek De Plasserwaard
www.plasserwaard.nl
Site van de Steenfabriek De Plasserwaard

Steenfabriek De Bovenste Polder in Wageningen
http://www.steenfabriekwageningen.nl

Steenfabriek De Werklust
www.dewerklust.nl
Site van de Steenfabriek De Werklust

Pannestraat
www.pannestraat.be
Site over Schulense pannen en pannenbakkers

Terraco
www.terraco.nl
Site van Erik Driessen over de keramische nijverheid in Beesel

Stichting Beesels Keramisch Erfgoed
www.sbke.nl
De stichting wil Beesel vervaardigde keramische kunst voor het nageslacht bewaren

Stichting Fabrieksschoorstenen
www.stif.nl
De stichting voert een actief beleid inzake behoud van fabrieksschoorstenen

Bouwkunde in beeld
www.joostdevree.nl
Uitgebreide site over bouwmaterialen

Steenovens van Klein Hitland
http://www.steenovens.nl/
Historie en ontwikkeing van de voormalige veldovens in Nieuwerkerk aan den IJssel

Stichting Steen en Natuur
www.steenennatuur.nl/
De stichting Van Steen en Natuur biedt de gelegenheid kennis te maken met (restanten van) de steenindustrie en met de natuurontwikkeling die daaruit voortgekomen is  

Leefgoed De Olifant 
http://www.leefgoed.nl
Men is bezig de voormalige steenoven ‘De Olifant’ om te vormen tot ‘Leefgoed De Olifant’ : rust, ruimte en groen, waar men terecht kan voor trainingen, vergaderingen, exposities en daghoreca. 

Battjes & Ladrak bouwhistorici 
www.battjesladrak.nl
Jan Battjes en Hans Ladrak zijn sinds 2001 met hun bureau vooral in de noordelijke provincies actief.

Steenfabriek Malburgen Arnhem
www.steenfabriekmalburgen.nl
Informatieve site over de voormalige steenfabriek Malburgen te Arnhem van Geert Braam

Stichting Bouwhistorie Nederland 
www.bouwhistorie.nl
Bouwhistorie is de discipline die zich bezighoudt  met het materiële onderzoek van gebouwd erfgoed.

Steenbaakkerij Dumoulin
steenbakkerijdumoulin.org/  
Een site van een steenfabriek in Wijtschate waar men naast stenen ook buizen produceerde. Een bijzonder fraaie bedrijfsfilm is hierbij het middelpunt.

Steenfabriek Ceres
http://www.steenfabriekceres.nl/
Deze website heeft als uitgangspunt de voormalige steen- en draineerbuizen fabriek Ceres.