Zelf informatie aanleveren

1 februari 2021

Een update van de website heeft er voor gezorgd dat het nu voor een ieder mogelijk is om aanvullende gegevens in te dienen. Bij de betreffende locaties is een invulformulier gepresenteerd. Deze kan worden ingevuld. Hierna zal de SHG de informatie beoordelen en ontsluiten op de website.