Tickelwaerk

26 januari 2023
Auteurs: J.H.A. Poorthuis en J.A. Ensing

Het boek beschrijft de oude veldovens en steenbakkerijen in de gemeente Losser. Met als belangrijkste de steenfabriek “de Werklust”, die tot in de jaren 80 van de vorige eeuw heeft gewerkt.

Het is rijk geïllustreerd met veel informatie over het werken met voornamelijk leem en keileem. Het gehele productieproces van de steenfabriek staat hier in beschreven en is voorzien van veel foto’s. In het 128 pagina’s tellende boek zijn meerdere fabrieken uit de omgeving beschreven en wordt er ingegaan op de geschiedenis van de baksteen in het algemeen.

Het boek is via de auteurs te bestellen te.

janpoorthuis@hotmail.com   Telefoonnummer   06-12415986  of  053-5385623.

ISBN: 978-90-806148-4-0
Prijs: 22,95 exclusief verzenden