Omvangrijke update

19 oktober 2016

Een heel omvangrijke update deze keer.  Van 229 locaties zijn de positie achterhaald. Henri Th. M. Burgers uit CuraƧao maakte zich verdienstelijk met zijn onderzoek naar een twintigtal Gelderse steenfabrieken waarbij de naam van de familie Burgers bij betrokken waren. Hij legde zijn bevindingen vast in zijn boek Twintig Gelderse Steenfabrieken.

Dank zij de medewerking van Adrie M. Roding – archivaris bij gemeente Enschede konden ook rond Enschede, Lonneker en Oldenzaal een zevental steen- en pannenbakkerijen in kaart worden gebracht. Hij leverde bovendien een mooie historische pagina af over de Twentse Stoomsteenbakkerij Smulders en Mulder te Lonneker(ove 175)

Ook Peter Sprangers van de Historische Kring Hoograven reikte ons uitgebreide gegevens aan van een aantal fabriek rond de Vaartse Rijn in Utrecht. Deze informatie zal in de komende maanden aan de betreffende locaties worden toegevoegd. Al met al een mooie oogst.

Op veler verzoek hebben we ook de locaties ingebracht waarvan slechts de positie is bepaald maar de afloopgeschiedenis nog van moet worden onderzocht of uitgewerkt. Reumerend betekend dit dat er weer locaties 150 in Gelderland, 36 in Utrecht, 11 in Overijssel, 6 in Noord- Brabant en 20 in Zuid-Holland in kaart zijn gebracht. Dit brengt het totaal van de tot dusver ingebrachte locaties op 917 stuks.