Nieuwe bestuursleden gezocht

2 juni 2022

Wegens de aangekondigde terugtreding van 2 bestuursleden zijn we op zoek naar mensen die het bestuur op termijn willen aanvullen. Het bestuur is bestaat uit mensen met diverse interesses en kennisgebieden. Iedereen heeft daarom een hoofdtaak, maar de bestuursleden kunnen elkaar prima ondersteunen.

Tijdsbesteding

De bestuursfunctie bestaat uit minimaal 4 vergaderingen per jaar. Deze vergaderingen worden zoveel mogelijk op een keramisch interessante plaats georganiseerd. De reiskosten zullen worden vergoed. De tijdsbesteding zal de bestaan uit het voorbereiden en uitvoeren van deze vergaderingen. Daarnaast wordt verwacht om, afhankelijk van de bestuurstaak, tijd te besteden aan de uitvoering van de bestuurstaak.

Mogelijke bestuurstaken

Afhankelijk van de interesse, kennis en afstemming met zittende bestuursleden is het mogelijk om taken uit te voeren op de volgende onderwerpen:

  • Beheer social-media
  • Organiseren excursies en bijeenkomsten
  • Onderhouden contacten met musea
  • Redacteur website/nieuwsbrief
  • FinanciĆ«le administratie
  • Klantrelaties
  • Historisch onderzoek
  • Archiefbeheer

Heeft u interesse? Leuk !!! stuur ons snel een mail: info@grofkeramiek.nl