Steenfabriek de Werklust

22 juli 2022

Langs de weg Oldenzaal-Losser duikt de fabriek plotseling op. De ringoven met in het midden de circa 45 meter hoge schoorsteen. De locatie is ook al zo uitzonderlijk. De meeste steenfabrieken zijn te vinden langs de kleirijke rivieren. In de áán na laatste ijstijd, ongeveer 130.000 jaar geleden, kwam evenwel met landijs van Scandinavië in het dal bij Losser een keileempakket van 20-25 meter dikte terecht.

Het unieke van de steenfabriek is dat alle onderdelen nog aanwezig zijn. Van de kleigroeve tot de ringoven, waaruit het uiteindelijke product te voorschijn kwam.

De Werklust is door zijn compleetheid en authenticiteit een uniek monument van bedrijf en techniek. Ook Monumentenzorg is deze mening toegedaan. In 1999 is het totale complex aangewezen als rijksmonument.

Bezoekadres:

Smuddeweg 3, 7581 PN, Losser

www.dewerklust.nl