Locaties

locatienummer Titel plaatsnaam gemeente
dre 023 Drentsche Veen en Midden Kanaalmaatschappij Nieuw Dordrecht Emmen
dre 030 Tichelwerk Coevorden Coevorden
frl 001 Oud Tichelwerk Berlikum Menaldumadeel
frl 002 A.G. van der Meij, Steen- en Pannenfabrikant; handel in bouwmaterialen Berlikum Berlikum
frl 004 Steenfabriek L.G. v.d. Meij Berlikum Berlikum
frl 007 Bierma, W. & R. Oude Bildtzijl
frl 008 Steenfabriek Frits Simonz en Jan Sybrands van Hulst Ried Franekeradeel
frl 009 Tichelwerks Plaets Ried
frl 010 Tichelwerk Minnertsga
frl 019 tichelwerk Harlingen
frl 020 Pyter Ackersloot tichelaar Harlingen
frl 021 Pan- en estrikwerk Wed. B.Rodenhuis en Zoonen Harlingen

Locaties