publicaties

Publicaties

Een andere kijk op grofkeramiek

Auteurs: J. Battjes, R.A.J. Vermeulen en J.C. Wetzels
Uitgave: Stichting Historie Grofkeramiek

Dit boek betreedt niet alleen de gebaande wegen zoals de historie en productie van bakstenen en dakpannen door de eeuwen heen, maar wil de vele varianten van dergelijk bouwkeramiek behandelen. 
Begrippen als drainage, vloertegels, radiaalstenen en zelfs steengaas worden onder de loep genomen.

Aantal pagina's: 208 geheel in kleur
ISBN 978-90-820852-0-4.  Prijs: € 23,50 (excl. € 5,10 verzendkosten)

Meer info: info@grofkeramiek.nl

Historisch overzicht van voormalige Nederlandse dakpannenfabrieken

Recente uitgave met een historisch overzicht van alle ca. 300 dakpanfabrieken die ons land ooit heeft gekend vanaf 1594 tot 2006. Beknopte fabriekshistorie, overzicht van productiemodellen en technische voetnoten. Ook worden alternatieven geboden van dakpanmodellen indien deze niet meer te krijgen zijn in de handel. Het boek bevat ook de namen van de thans in bedrijf zijnde dakpanfabrieken, aangevuld met een lijst van handelaren in Goede Gebruikte Dakpannen van niet meer bestaande fabrieken. Geschreven door H.F. Mombers en E. van der Veen, 2006, 80 blz. in Z/W Uitgave van het Ned. Dakpannen Museum.

Prijs € 16.,00 excl. verzendkosten.   
Te verkrijgen bij de secretariaat: info@grofkeramiek.nl

boek1

Twee eeuwen Gelderse bakstenen

In 2008 is het omvangrijke werk van dr. G.B. Janssen uitgegeven tijdens een bijzondere bijeenkomst in de Panoven van Zevenaar. De opzet van dit boek is een algemeen overzicht te geven van de baksteenindustrie in Gelderland vanaf het begin van de 19e eeuw tot heden. Hierbij wordt vanzelf de betekenis van deze industrie voor de provincie Gelderland duidelijk naast de landelijke ontwikkelingen.

Let op! Dit boek is voor een gereduceerde prijs van € 25,- excl. verzendkosten te verkrijgen door een bericht te sturen aan: harmmeijer@harmmeijer.nl van Harm Meijer schoorsteenbouw. Telefonisch te bereiken onder nummer 050-3022560

shop_geldersebakstenen

Kloostermoppen

Auteurs: Edward Houting en Hans Vrijer

Uitgeverij: Bornmeer

ISBN: 978 90 5615 4530

Prijs: € 35,=

Bestellen

Kloostermoppen