Oproepen

Wisselexpositie

Collectie Rob A. J. Vermeulen

Deze collectie bestaat ondertussen uit ca. 120 van deze stenen met merk- of naamindrukken van Nederland fabricaat, welke permanent ten toon gesteld wordt in het museum Tichelwaark Rohaan te Markelo. Maar er bestaan er veel meer van dergelijke stenen.

Bij deze collectie is hij een boekwerkje aan het vervaardigen met de afbeeldingen van zo mogelijk alle bekende stenen. Ook stenen welke in het bezit van derden zijn zullen in dit boekje worden opgenomen. Daarnaast wordt er, voor zover mogelijk, bij elke steen de herkomst en een achtergrondverhaaltje vermeld. Dit boekje wordt in 2016 uitgegeven.

Daarnaast is hij uit zijn dubbele exemplaren een wisselexpositie aan het samenstellen van Nederlandse bakstenen met een naam - of merkindrukken van ondertussen ca. 50 exemplaren.

Heeft u nog ergens een of meerdere exemplaren in uw bezit?
Wilt u deze aan de auteur schenken?
Wilt u ze eventueel in bruikleen afstaan voor permanente- of de wisselexposities?
Als u er beslist niet van af wilt, laat ons dan ten minste de steen fotograferen, zodat deze in het boekwerk opgenomen kan worden.

Reacties richten aan :

Rob Vermeulen
Telefoon: 070-38 666 38070-38 666 38 E-mail: mail@rajvermeulen.nl

Vrienden maken vrienden

Als vriend van de Stichting Historie Grofkeramiek heeft u inmiddels ervaring met onze activiteiten. Twee keer per jaar wordt er een bijeenkomst gehouden en eveneens twee keer per jaar ontvangt u een Nieuwsbrief. Daarnaast worden verschillende activiteiten ondersteund, zoals het financieel mogelijk maken van publicaties op grofkeramisch gebied. Graag zouden we onze activiteiten verder willen uitbreiden en doen hiertoe een beroep op u. De beste reclame is mond op mond, met andere woorden:

  • maak u vrienden en kennissen bekend met het werk van de SHG
  • zodat ook zij donateur worden waardoor behalve een breder draagvlak
  • ook meer financiële armslag kan worden verkregen.

Graag doen wij dus een beroep op uw inventiviteit!

Stichting Historie Grofkeramiek
Trasmolen 19
8754 GL MAKKUM

tel: 0515-232281
email: info@grofkeramiek.nl

 

De stichting historie grofkeramiek nodigen u uit om uw informatie met ons te delen

Over steen- en pannenbakkerijen is in de loop der jaren al veel gepubliceerd. Grote gedrukte boeken en uitgaven welke makkelijk achterhaalbaar zijn. Het kleinere maar niet minder belangrijk en interessant werk raakt vaak spoorloos. Eens gepubliceerd in een verenigingsblad of nieuwsbrief en verspreid in betrekkelijk kleine kring. Daarna zijn ze in de vergetelheid geraakt.
 
Wij zijn ook op zoek naar die verhalen, oude foto’s en afbeeldingen van de productielocaties. Ons streven is om waar mogelijk minimaal een afbeelding of foto per locatie te laten zien.
 
Bent u of heeft uw vereniging of organisatie nog materiaal in de vorm van verhalen, onderzoeksmateriaal, foto’s en afbeeldingen? Vindt u ook dat materiaal meer bekendheid moet krijgen?
 
Neem dan contact op met ons redactieteam en wij gaan samen met u de mogelijkheden voor plaatsing in deze encyclopedie graag na.
 
Mail ons via Contact of schijf naar onderstaand adres:

Redactie SHG Encyclopedie

mail@rajvermeulen.nl