Donateurs

Om het werk van de stichting te steunen, kan men zich aanmelden als donateur door minimaal €30,- over te maken op rekeningnummer NL27ABNA0437644480 t.n.v. Stichting Historie Grofkeramiek o.v.v. nieuwe donateur (voor bedrijven en instellingen minimaal € 90,-). Wilt u ook een advertentie in onze nieuwsbrief en op de website? Dan kan dit voor € 100,- per jaar. 

Wat krijgt u hier voor terug?

- 2 maal per jaar een mooie nieuwsbrief

- 2 maal per jaar een uitnodiging voor een themabijeenkomst of excursie

Webform

Aanmelding donateur SHG

e-mail voor factuur
e-mail voor factuur
Donatie

Na het invullen van dit formulier bent u aangemeld als donateur. Uw donateurschap wordt definitief na het betalen van de eerste factuur. U krijgt deze per mail indien u dit heeft aangegeven en anders per post.

Aansluitend zult u de meest recente nieuwsbrief ontvangen.

Indien u heeft gekozen voor de advertentiemogelijkheid, dan zult u worden benaderd voor het toezenden van de advertentietekst/logo.