ove schelle

Bronjaar:
2009
Provincie:
Overijssel
Bronomschrijving:
Klomp, M., Archeologie 2009-1,Scheller- en Oldener buitenwaarden, Zwolle 2009