SHG excursie 2014

Nederlands

 Het bestuur nodigt u dit jaar uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse SHG excursie. Dit jaar willen we een bezoek brengen aan enkele groeven in Limburg en de steenfabriek van Thorn.

 

Deze excursie wordt gehouden op 

vrijdag 20 juni 2014 

Het programma zal er dan als volgt uit zien: 

  • 9.00  uur  Aankomst en ontvangst met koffie en vlaai op het dakterras van Hendrik Bedrijven Brunssum - Waubacherweg 20 - 6442 PW Brunssum
  • 9.30 uur Na de inleiding splitsen we in twee groepen. Een groep gaat meteen naar de groeve en de andere naar het laboratorium en de testruimte.
  • 10.30 uur Wisseling van de groepen.
  • 11.15 uur Verzameling op het dakterras met gelegenheid om, indien nodig, vragen te stellen.
  • 11.30  Lunch in het restaurant van de golfbaan Brunssumerheide, gelegen aangrenzend aan de kleigroeve. Rimburgerweg 52 - 6445 PA Brunssum.
  • 12.30 uur Vertrek naar de fa Beaujean zilverzand exploitatie  te Heerlerheide, Jongmansweg  69,  6913 CR Heerlen.
  • 15.00 uur bezoek Steenfabriek Wienerberger in Thorn, Meers 38 – 6017 BD Thorn
  • 19.00 uur Diner in Café Restaurant Aod Thoear, Steegputstraat 2-4, 6017 BC Thorn.
  • 20.30 uur Einde van hopelijk een mooie en leerzame dag.

De kosten van deelname aan deze excursie zijn € 30.- voor donateurs en € 35,- voor niet donateurs. Het diner is facultatief en bedraagt € 20,- p.p. extra. Bij deelname wordt u verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening NL27ABNA0437644480 o.v.v. 'SHG-excursie 2014' of 'SHG-excursie 2014 + diner’.

 Tot ziens in Brunssum!