Ambachtsdag Historisch Metselwerk in de Nieuwe Bavo te Haarlem

Nederlands

Hobéon organiseert de Ambachtsdag in samenwerking met Van Hoogevest Architecten en de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Zoals u weet staat de restauratiepraktijk tijdens de Ambachtsdag centraal. Het wordt een unieke dag waarin de theorie én de praktijk aan bod komen. Naast de lezingen zijn er gedurende de dag drie momenten waarop er workshops en demonstraties plaatsvinden en tevens rondleidingen door de gerestaureerde Bavo. U heeft dan ook de exclusieve gelegenheid om met een hoogwerker de koepel van de Bavo op ongeveer 60 meter (!) hoogte te bekijken.

 

Kijk voor het volledige programma onder aan deze pagina. 

Programma workshops en demonstraties op het bouwterrein

De theorie die tijdens de lezingen aan bod komt, wordt in workshops en demonstraties vertaald naar de praktijk. Het bouwterrein van de Nieuwe Bavo is hiervoor speciaal ingericht. In verschillende workshops kan de deelnemer de technieken en methodes uitproberen die tijdens de lezingen besproken worden. Daarnaast zijn er demonstraties die inzicht geven in specialistische technieken voor de restauratie van monumentaal metselwerk. Op het bouwterrein staan bovendien kraampjes met voor het thema van de Ambachtdag relevante producten en organisaties.  U kunt de koepel van de Bavo, zoals hierboven gemeld, vanuit de hoogwerker bekijken en een rondleiding volgen. De rondleidingen worden gegeven door specialisten die bij de restauratie betrokken zijn geweest. Ze vertellen u over de tijdens de herstelwerkzaamheden aangetroffen schadefenomenen en de gekozen oplossingen.

Demonstraties

1. Het maken van een nieuwe bijpassende baksteen, profielsteen of bouwkeramiek.  Rob Vermeulen en Derck Zilverschoon.

Rob A.J. Vermeulen is specialist in historisch grofkeramiek voor monumenten en historische kunstwerken en bestuurslid van de Stichting Historie Grofkeramiek. Derck Zilverschoon van Steenfabriek Randwijk levert maatwerk baksteen en profielstenen voor restauratie.Zij demonstreren hoe een bijpassende baksteen, profielsteen of bouwkeramiek gemaakt kunnen worden.

 

2. Herstel bouwkeramiek. Freddy de Witte

Freddy de Witte van ‘Het Stenen Labyrinth’ is  restaurator  van bestaand bouwkeramiek. Hij doet dit deels in het werk. Tijdens de demonstratie laat hij zien wat er komt kijken bij het restaureren van bouwkeramiek in situ.

Workshops

1. Bindmiddelen en zand.
Aan de slag met de speciekuip en de proefmuur. Op diverse proefmuurtjes worden verschillende soorten metselspecie, voegspecie en voegen getest. Wat is de invloed van verschillende zandsoorten, bindmiddelsoorten en verhoudingen? Ervaar het verschil en discussieer mee over ‘het waarom’ van voeg- en mortelkeuze, o.a. op basis van de bevindingen uit de nieuwe URL Restauratie Voegwerk en de URL Restauratie Metselwerk. Tevens vindt er uitleg over steenreparaties en inkleuren plaats. Deze workshop wordt gegeven door leden van het Gevelgilde en van Voeggarant.

2. Analyseren van schade door zelf uit te voeren materiaalonderzoek. Rob Crèvecoeur, onderzoeker en praktisch adviseur.

Bij het herstel van monumentaal metselwerk is het belangrijk te weten wat de mortelsamenstelling en materiaaleigenschappen zijn en in hoeverre er sprake is van schadefenomenen zoals zouten in de gevel. Deze vragen kunnen deels beantwoord worden door middel van eenvoudige proefjes. Een professioneel (laboratorium)onderzoek kan eventueel een volgende stap zijn. Bij deze demonstratie kunt u zelf de proefjes doen die Rob Crèvecoeur in zijn lezing, eerder op de dag, heeft toegelicht.

Kraampjes

Een keur van leveranciers en organisaties tonen voor het thema van de Ambachtsdag relevante producten en specialismen.

Kosten zijn  €75,-- per persoon inclusief, koffie, thee, lunch en borrel. Leerlingen van opleidingen Voeger Niveau II en (Restauratie)  Metselaar Niveau III zijn van harte welkom. Voor hen is er een gereduceerd tarief van € 25,--. Er is ruimte voor 50 leerlingen.

Voor wie zich nog niet heeft ingeschreven:   het inschrijftermijn is verlengd tot 1 september 2014 en kan op www.hobeon.nl/certificering/organisaties/architectuur_en_monumentenzorg

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar: evenementen@hobeon.nl