zho 165
Ouderzorg-De Ridder", N.V. Steen- en Kleiwarenfabriek "(Zhl)
voor meer informatie:
Terwindt  & Arntz Kekerdom B.V.
Terwindt & Arntz Kekerdom B.V.(Gel)
voor meer informatie:
boerderijen, borgen en steenfabrieken rond Delfzijl

Boek: Boerderijen, Borgen en Buitenplaatsen, Steenfabrieken en Molens rond Delfzijl


Boerderijen, Borgen en Buitenplaatsen, Steenfabrieken en Molens rond Delfzijl De publicatie is verdeeld over 2 boeken, aangevuld met een uitgebreide index als losse bijlage. In de uitgave is de historie van 182 boerderijen, borgen en buitenplaatsen, 10 steenfabrieken 8 molens (pel-, rogge- en olie…
B logo

Wie weet meer


Op een vraag van de heer Ton Rijghard omtrent de herkomst van het fabriekslogo B van enkel het logo door ons niet direct te achterhalen van welke fabriek dit zou zijn geweest. Er zijn in de loop der jaren talloze fabrieken/eigenaren geweest wier naam met een B(?) begon. Wij hebben het logo nog niet…
rondleiding SHG bij het Ship

SHG najaarsbijeenkomst 2016


Op vrijdag 14 oktober a.s. zijn we te gast in het nieuwe Museum Het Schip te Amsterdam. Aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam staan drie monumentale volkswoningbouwcomplexen van beroemde architect Michel de Klerk. Het meest expressionistische blok wordt in de volksmond Het Schip genoemd en…

Stichting steenovens klein Hitland/Nieuwerkerk aan den IJsel


Zaterdag 12 december, 12 uur; Wethouder Rik van Woudenberg overhandigt dan, aan de Stichting Steenovens Klein Hitland, de officiele gebruikersovereenkomst van de Gemeente Zuidplas met de stichting. Plaats van handeling is het steenovencomplex aan de Groenedijk, Klein Hitland 4-7. Een jaar na…