Inschrijfformulier SHG excursie 

Vervoer
Diner

melden zich aan voor deelname aan de jaarlijkse excursie op vrijdag 5 oktober 2018.

De kosten van deelname aan deze excursie zijn € 20,- voor donateurs en € 25,- voor niet donateurs.

Het diner is facultatief en kost € 25 p.p. extra.

Bij deelname wordt u verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening:

NL27 ABNA 0437 6444 80 o.v.v. 'SHG-excursie 2018' of 'SHG-excursie 2018 + diner’.

Aanmelden svp vóór 15 september a.s.