ned 311

Bronjaar:
1894
Provincie:
Bronomschrijving:

Enquête gehouden door de Staatscommissie benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsblad no. l), 's-Gravenhage 1894