Stichting steenovens klein Hitland/Nieuwerkerk aan den IJsel

Nederlands

Zaterdag 12 december, 12 uur;
Wethouder Rik van Woudenberg overhandigt dan, aan de Stichting Steenovens Klein Hitland, de officiele gebruikersovereenkomst van de Gemeente Zuidplas met de stichting. Plaats van handeling is het steenovencomplex aan de Groenedijk, Klein Hitland 4-7.
Een jaar na aanvang van de besprekingen met de Gemeente Zuidplas heeft de stichting nu de beschikking over de linker turfschuur en enkele ovens. Om de plannen van de stichting waar te maken hebben zij uw hulp nodig. Die plannen behelzen, het liefst energie neutraal maken van een of meer turfschuren en het realiseren van een bezoekerscentrum als als 'main entrance' aan de noordkant van Rcreatieschap Hitland.
Ook zal de stichting zich richten op het organiseren van een expertmeeting voor mogelijk toekomstige professionele gebruikers. Tevens staat zij aan het begin van het ontwikkelen van een milieu educatie project. Dit alles kan natuurlijk alleen gerealiseerd worden als steeds meer partijen zich betrokken voelen bij de toekomst van het steenovencomplex.
Uw aanwezigheid, en deelname aan de ontwikkeling en ingebruikname van het steenovencomplex wordt zeer op prijs gesteld.