SHG najaarsbijeenkomst 2016

Nederlands

Op vrijdag 14 oktober a.s. zijn we te gast in het nieuwe Museum Het Schip te Amsterdam.

Aan het Spaarndammerplantsoen in Amsterdam staan drie monumentale volkswoningbouwcomplexen van beroemde architect Michel de Klerk. Het meest expressionistische blok wordt in de volksmond Het Schip genoemd en behoort tot de top van de architectuurstroming De Amsterdamse School uit het begin van de twintigste eeuw. Het Schip wordt nog steeds bewoond en het museum is nu gevestigd in verschillende delen van het gebouw:

Programma: 10.30 uur ontvangst met koffie Oostzaanstraat 45 Amsterdam. Lezing door Ton Heijdra Lunch Rondleiding Museumbezoek op eigen gelegenheid Afsluitende borrel

De kosten voor deze dag zijn voor donateurs € 18,00 met museumkaart en € 35,50 zonder museumkaart. Eén introducé is voor dezelfde prijs welkom. Niet donateurs betalen resp. € 23,00 of € 40,50. U kunt zich aanmelden door bovenstaand bedrag over te maken op bank.rek NL 27 ABNA 0437 6444 80 t.n.v. Stichting Historie Grofkeramiek te Makkum o.v.v.’ SHG najaarsbijeenkomst 2016’. Parkeren kunt u het beste op het P+R terrein bij station Sloterdijk waarna bus 22 u naar het museum brengt. Parkeren bij het museum zelf kost € 3,- per uur! Tot ziens in Amsterdam!

rondleiding SHG bij het Ship