SHG najaarsbijeenkomst 2015 in Haarlem

Nederlands

Op zaterdag 10 oktober a.s. zijn we te gast in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem aan de Leidschevaart. Deze bijzondere kerk van Jos Cuypers (zoon van de bekende Pierre Cuypers) is een zeer bijzonder gebouw met veel bouwkeramiek. Op dit moment wordt de kerk voor miljoenen euro’s grondig gerestaureerd. Een goed moment om de restauratiepraktijk te gaan bezoeken.

De Kathedrale basiliek Sint Bavo is een rooms-katholieke kerk in Haarlem die fungeert als kathedraal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De bouw werd aangevangen in 1895. De kerk kwam gereed in 1930. De kerk is gewijd aan de Heilige Bavo, de patroonheilige van de stad, wiens verering afkomstig is uit Gent waarmee Haarlem een handelsrelatie had. Op 2 mei 1948 is de Sint Bavokerk tot basiliek verheven. In hetzelfde jaar kon het gebouw als kathedraal in gebruik genomen worden. Het gebouw is de enige rooms-katholieke kathedraal in Nederland die ook daadwerkelijk voor die kerkfunctie is gebouwd. De andere kerken die deze functie vervullen hebben de bisschopszetel pas later binnen de muren gekregen. Daarnaast is een aantal kerken dat wel als kathedraal is gebouwd (bijvoorbeeld de Dom van Utrecht) deze functie door de reformatie kwijtgeraakt. De kathedrale basiliek Sint Bavo is, na de Sint-Janskathedraal in Den Bosch, de grootste kerk van Nederland.

Stefan van Rijt zal na de ontvangst met koffie vanaf 10.30 uur in de plebanie naast de kerk, rond 11.00 uur een inleiding houden over het gebouw en haar geschiedenis.

Na de lunch zullen volgt een rondleiding waarbij verschillende delen van de kathedraal zullen worden bezocht.

Naast deze rondleiding kunnen de vitalen onder ons de steigers die in de kerk staan beklimmen. Ook de kelder met de gewelven is betrokken in de rondleiding alsmede de nieuw ingerichte schatkamer. Een bijzonder hoogtepunt vormt een bezoek aan de koepel en ook de gewelven op de zolders zijn te zien.

Kortom een omvangrijk bezoek dit keer aan een gebouw dat een zeer bijzondere status heeft. Rond 16.00 uur zal in de plebanie nog als afscheid een borrel worden aangeboden.

De kosten voor deze dag zijn € 20.00 voor donateurs en € 25.00 voor niet donateurs.

U kunt zich aanmelden door bovenstaand bedrag over te maken op bank.rek

NL 27 ABNA 0437 6444 80 t.n.v. Stichting Historie Grofkeramiek te Makkum o.v.v.’ SHG najaarsbijeenkomst 2015’.

Parkeren kunt u het beste aan de zuidzijde van kathedraal (Emmaplein)

Let op: hier moet parkeergeld betaald worden (4 euro per dag).

Tot ziens in Haarlem!

haarlem