Oud-voorzitter Reinier Geerlof overleden

Nederlands

Op 22 maart 2015 is onze oud-voorzitter Reinier Geerlof - lid van de orde van Oranje Nassau in goud - overleden. Hij is 92 jaar oud geworden.

Reinier was een vergaderman bij uitstek. Hij werd in 1995 voorzitter van ons bestuur en heeft deze functie tot 2008 op bijzondere wijze waargenomen. Hij was zeer betrokken bij de doelstellingen van onze stichting en hij wist de verschillende meningen in het bestuur zodanig samen te brengen dat er toch steeds een unaniem standpunt kon worden ingenomen. Zijn grote mensenkennis was hierbij van grote waarde. Het voorzitterschap van de Stichting Historie Grofkeramiek was slechts één aspect van zijn activiteiten. Naast zijn werkzaamheden als verkoopdirecteur bij de voormalige dakpannenfabriek van Van Oordt in Alphen aan den Rijn was hij bijvoorbeeld zeer actief in de Gereformeerde kerk. Als diaken was hij de vertegenwoordiger bij de landelijke Generale Synode van deze kerk en heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming c.q. samenvoeging van de Protestantse Kerken Nederland (PKN). Niet de dogma’s van de kerk speelden de hoofdrol, maar de onderlinge band van mensen was hierbij zijn inspiratie.

Tot op hoge leeftijd heeft hij met belangstelling de ontwikkelingen in het maatschappelijk leven, waaronder die van onze stichting, gevolgd.

De samenleving is een geëngageerd en betrokken man armer geworden, maar zijn grote wijsheid zal ons in de toekomst nog van aanzienlijke waarde zijn.

Oud-voorzitter Reinier Geerlof overleden