Kinder-ambacht in de Steenovens Klein Hitland.

Nederlands

Aan het eind van de zomer zal beeldend kunstenaar Roboodt Kleij uit Gouda in een van de open vuurplaatsen van de steenovens een installatie plaatsen met het thema ‘kinder-ambacht’. Zijn werk dat een compositie is van ijselsteentjes en schoentjes gemaakt van lood, verwijzen naar de arbeid die de kinderen in de steenovens verrichtten en naar het ambacht van loodbewerken. Een van de beeldende specialiteiten van Roboodt en waarmee gelijk een link is gelegd met het thema ‘Kunst en Ambacht’ van Open Monumentendag. Rooboodt was op uitnodiging van de Stichting Steenovens Klein Hitland al eerder in mei in de steenovens te gast. Toen maakte hij als eerste in het kader van het expositieplatform ‘De IJsselsalon’ een uitstalling van zijn kunstwerken, waarvan ‘Vlammen’ van glas en lood nog steeds te bezichtigen is.

Tijdens Open Monumentendag, op 12 september, zal Roboodt en sculpturist Wilco van Hoogdalem , samen met mensen van de Stichting Steenovens Klein Hitland weer present zijn. Gedurende die dag kunnen de bezoekers de steenovens en de beide tufschuren bezoeken, is er een demonstratie ‘van slib tot ijsselsteen’ en kunt u mini-ijsselsteentjes decoreren en tegen een donatie voor het goede doel meenemen naar huis. Kunstenaars en ambachtslieden die gedurende Open Monumentendag hun eigen creaties en ambacht willen demonstreren zijn van harte welkom. Aanmelding en informatie bij Theo de Vlaming. St.Steenovens.Klein.Hitland@gmail.com