Excursie 16-06-2017

Nederlands

Het bestuur nodigt u uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse SHG excursie. Dit jaar gaan we naar het zuiden nl. Tegelen en Roermond op

 

vrijdag 16 juni 2017

De uitnodigingen worden deze week aan een ieder toegezonden. inschrijven kan ook per mail: info@grofkeramiek.nl . De opgavestrook zit in de bijlage bij deze publicatie

 


Het programma zal er dan als volgt uit zien:

 

10:00–10.30 uur

Ontvangst  Café-Biljartzaal "Van Tienen" Kaldenkerkerweg 19,  5932CS Tegelen. Let op! U kunt uw auto reeds parkeren op het terrein van Dakpannenfabriek Wienerberger- Koramic v/h Janssen Dings  (ca. 100meter verderop).

10:30 uur

Start rondleiding  dakpannenfabriek Wienerberger-Koramic v/h  Janssen Dings.

12:00 uur

Vertrek naar Roermond voor een eenvoudige lunch bij De Biekeuke, Spik 181  Roermond.

13.45 uur

Vertrek naar  centrum Roermond (navigeer naar ‘Achter de Oranjerie’ Roermond) U kunt de auto in deze parkeergarage  voor de rest van de dag laten staan.

14:15 uur

Rondleiding Cuypershuis Pierre Cuypersstraat 1, 6041 XG  Roermond,

15:00 uur

met aansluitend een bezoek aan o.a. de hal van de voormalige  tekenschool Goswerderstraat/singel Roermond) en de Munsterkerk (Munsterplein Roermond).

16:45 uur

Afsluitende borrel in Theatercafé  De Oranjerie.

18:00 uur

(optioneel) drie gangen diner in Theaterhotel De Oranjerie  (Van Der Valk) Roermond.

19.30 uur

Afsluiting


De excursie is in principe bedoeld voor de donateurs van onze Stichting waarbij één introducé welkom is. Bij deelname vanuit bedrijven kunnen meerdere personen worden aangemeld. Wij vernemen graag uiterlijk vóór 10 juni a.s. door terugzending van de opgavestrook naar het secretariaat, van uw komst.  De kosten van deelname aan deze excursie zijn € 25.- voor donateurs c.q. introducés en € 30,- voor niet donateurs. Heeft u een museumkaart dan kan € 5,- in mindering worden gebracht.  Het drie gangen diner is facultatief en bedraagt € 32.50 p.p. extra. Bij deelname wordt u verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening NL27ABNA0437644480 o.v.v. 'SHG-excursie 2017' of 'SHG-excursie 2017 + diner’.

Tot ziens in Tegelen!

 

Het bestuur

oude locatie Janssen Dings