Excursie 15-06-2018

Nederlands

 

Het bestuur nodigt u uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse SHG excursie. Dit jaar treffen we ons in het midden van het land op

 

De uitnodigingen worden deze week aan een ieder toegezonden. inschrijven kan ook per mail: info@grofkeramiek.nl . De opgavestrook zit in de bijlage bij deze publicatie

 

vrijdag 15 juni 2018

 

Het programma zal er dan als volgt uit zien:

 

10:00 uur Ontvangst  Steenfabriek Wienerberger, Steenoord 16, 6666 LG Heteren

10:30 uur Start rondleiding  

12:00 uur Lunch  op de fabriek in Heteren:

14.00 uur Ontvangst bij steenfabriek Randwijk, Renkumse Veerweg 3, 6666 LE Heteren

15.00 uur Bezoek Gelders Smalspoor (locatie annex de steenfabriek)

16:00 uur Afsluitende borrel

18:00 uur (optioneel) barbecue op het fabrieksterrein in Heteren

19.30 uur Afsluiting

 

De excursie is in principe bedoeld voor de donateurs van onze Stichting waarbij één introducé welkom is. Bij deelname vanuit bedrijven kunnen meerdere personen worden aangemeld. Wij vernemen graag uiterlijk vóór 8 juni a.s. door terugzending van de opgavestrook naar het secretariaat, van uw komst.  De kosten van deelname aan deze excursie zijn € 20.- voor donateurs c.q. introducés en € 25,- voor niet donateurs. Het drie gangen diner is facultatief en bedraagt € 16.00 p.p. extra. Bij deelname wordt u verzocht het verschuldigde bedrag over te maken op onze bankrekening NL 27 ABNA 0437 6444 80 o.v.v. 'SHG-excursie 2018' of 'SHG-excursie 2018 + barbecue’.

 

Tot ziens in Heteren!

 

Het bestuur

 

NB. Er zullen die dag antiquarische boeken te koop zijn m.b.t. ons thema die overcompleet zijn middels een ’kofferbakverkoop’.

steenfabriek Heteren

Bijlagen