Derde baksteencongres in Boom 2013

Nederlands

Baksteen te Water!
Waterwegtransport voor de bouwsector:
verleden, heden en toekomst.
Congrescentrum De Pitte, PRD De Schorre, Boom
vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober 2013 

Dankzij Wienerberger is transport van baksteen over de rivier Rupel terug van weggeweest in Vlaanderen. Het derde baksteencongres van ELAH Rupel is gekoppeld aan de rondreizende tentoonstelling "Het Tij Keert", die eind oktober in Boom staat en waar een overzicht wordt gegeven van de riviergebonden erfgoedelementen die er waren en nog te zien zijn langsheen
beide oevers van de Rupel.
Deze tentoonstelling kwam tot stand met de gewaardeerde hulp van het Scheepvaartmuseum Baasrode en werd geopend op de werf van de New Belgica te Boom, en zal eerlang ook in Rupelmonde aanmeren bij Tolerant in Rupelmonde.
Zie opn http://www.trvl.be/hettijkeert/.  

Het congres biedt verspreid over twee dagen een aantal historische bijdragen over het transport van baksteen, van de 16de tot de vroege 20ste eeuw. De huidige beleidskeuzes om baksteen en ruimer alle bouwmaterialen als bulkgoed van de weg te halen en terug over waterwegen te vervoeren, krijgt eveneens ruime aandacht. Aan de Universiteit Antwerpen werden de laatste jaren
verschillende studies uitgevoerd die net dit watergebonden transport terug moeten stimuleren. Misschien ziet de tweede helft van de 21ste eeuw wel terug modern watertransport van baksteen doorheen de Lage Landen passeren.

Inschrijvingen via : ELAH Rupel, Schommelei 1/6, 2850 Boom, elah@provant.be