De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl

Nederlands

Dit onderzoek betreft de oorspronkelijke gemeente Delfzijl, waarvan de grenzen omstreeks 1811 zijn vastgesteld. Het gaat om de regio's rond het kerspel Uitwierde met Biessum, het kerspel Farmsum met Tuikwerd, Amsweer, Geefsweer en Ideweer, het kerspel Meedhuizen met Schaapbulten, het kerspel Weiwerd en omstreken, het kerspel Heveskes met Heveskesklooster of Oosterwierum, het kerspel Oterdum met de Oterdummerwarven en een deel van het gebied aan de Zomerdijk, wat tot de gemeente Delfzijl behoort.

Op dit moment is er al erg veel belangrijke informatie in kaart gebracht en is het onderzoek dus al een eind op weg.

                                                         

Het boek zal onder meer het volgende bevatten:

a. Een aantal inleidende artikelen van zgn. gastauteurs over aanverwante onderwerpen, zoals archeologie, bezitsverhoudingen van eigenerfde boeren, beklemde meiers en eigenaars in beklemrechtelijke zin; het onroerend goed van de kerken, waterschappen, sociale-culturele ontwikkelingen, topografische/geografische verkenningen, enz.

b. De beschrijvingen van de bestaande en verdwenen boerderijen, molens en steenfabrieken.

c. Diverse bijlagen, o.a. verpondingslijsten uit 1630 en 1721, alle oudste kadastrale kaarten van omstreeks 1830 (minuutplans) met de situering van de gebouwen en het gebruik van de landerijen in die tijd, enz.

d. Uitgebreide bronvermeldingen en anno-taties (tot 1811).

e. Historisch en hedendaags kaartmate-riaal, veel foto's, ook luchtfoto's, zoveel mogelijk in kleur.

f. Een index op persoonsnamen en een index op rechtspersonen.

g. Een toelichting en verantwoording van het hele onderzoek.

 

Heeft U relevante informatie? Meld het middels telefoon, per post of via e-mail bij:

Jan E. Emmelkamp, Onderduikersstraat 86, 9727 CZ Groningen, tel. 050 5266993 / mobiel 06 20335325. E-mail: JE.Emmelkamp@hetnet.nl

of bij: Derk K. Visser, De Meeuwenstaart 5, 9931 BZ Delfzijl, tel. 06 40730949. E-mail: d.k.visser@live.nl

meer info: http://www.boerderijendelfzijl.nl/

Rond 2015/2016 verwacht met het onderzoek te publiceren.

steenfabriek nijverheid