Coronavirus

Nederlands

In verband met de maatregelen van de rijksoverheid inzake de coronavirus perikelen zien wij ons helaas gedwongen af te zien van onze jaarlijkse SHG excursie welke op 19 juni a.s. gepland stond. Het ligt in de bedoeling om deze excursie door te schuiven naar oktober 2020.

Corona crisis