Boekaankondiging

Nederlands

Omstreeks eind van dit jaar zal een nieuw boek worden uitgebracht getiteld:

"Oldambtster Tichelwerken"

Steen- en pannenfabrieken in de gemeente Oldambt van af de 16e eeuw tot 1981.

De schrijver Klaas B. Haan uit Heiligerlee laat in dit werk de geschiedenis van een 20 tal fabrieken welke er in deze periode in en rond Oldambt hebben gestaan. Hiermee is een flinke aanzet gegeven aan een diepgaander historisch onderzoek van de grofkeramische industrie in de provincie Groningen.

Via deze rubriek Nieuws en actualiteiten op onze website houden wij u van de verdere ontwikkelingen rond deze uitgave op de hoogte.