Bronnenlijst

Broncode Bronomschrijving Bronbestand
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl Atl Eek

Eekhoff-atlas, plm 1850

frl K+P5

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 5, Baarderadiel

frl K+P13

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 13, Menameradiel

frl Kloo

Loer, J en H.J. Kooi, Kloosterland / Land der Klöster, In Boekvorm Uitgevers BV, 2008

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl BHW

Kreger, Henk, Cor Visser, Beeld van de Harlinger Werken (De oude trekvaart en omgeving), uitgave in eigen beheer, plm 1985

frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl Lw straat

Dolk, W. v., De Leeuwarder straatnamen, 1997

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl Ried

Website van het dorp Ried

frl 1418

Doeleman, Henk, e.a., Interneringsdepot Gaasterland; Belgische vluchtelingen 1914-1918; Uitgave Informatiecentrum MAR en KLIF, Oudemirdum 1996

frl BerB

Berlikum, Beeld van een dorp

frl Atl 1856

Grote Historische Provincie Atlas 1:25.000, Friesland 1853-1856, uitg. Wolters-Noordhof

frl Ach

Pol, Klaas van der, Het Dorp Achlum, uitgave in eigen beheer, 1987

frl BN'98

Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl LC

Leeuwarder Courant, 1752-heden, te raadplegen via www. archiefleeuwardercourant.nl

frl NDC1970

In het begin van de zeventiende eeuw bouw steenfabriek bij Hanspoort in 't geding, Nieuwe Dockumer Courant 14 juli 1970

frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl Hingst

Inventaris archief Familie Hingst, NEHA bijzondere colecties

frl K+P10

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 10, Wûnseradiel s?d

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl NLOP

Dolk, W. v., Nieuw licht op het Oud Panwerk te Leeuwarden

frl K+P4

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 4, Frentsjerteradiel en Frentsjer

frl SN1967

Halbertsma, H., Sporen van een middeleeuwse steenoven ontdekt bij ijsbaan, Sneeker Nieuwsblad 21 sept 1967

frl BerM

V.d. Mey's steenfabrieken te Berlikum, in Nieuwsblad van Friesland, 15 juni 1906

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl R&W

Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954

frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl R&W Rienks, Ir K.A. en Ir G.L. Walther, Binnendiken en slieperdiken yn Fryslân, 1954
frl kad 1832

Kadastrale gegevens 1832, te raadplegen via de website HISGIS

frl NNOF1971

Vermoedelijk 16e eeuwse veldoven in 'It Fûgellân', Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland 22 sept 1971

frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl VF'94 Buursma, A., Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw, in De Vrije Fries LXXIV, 1994
frl HC1995

Een steenoven uit circa 1600, Harlinger Courant 24 maart 1995

frl KTM

Bedrijfsgeschiedenis Koninklijke Tichelaar Makkum, website: www.fries-aardewerk.nl/tichelaar.

frl Vit

Schroor, M, Sint-Vitus tichelwerk, enkele aanvullende notities, in Nieuwsbrief Studiegroep Geschiedenis Leeuwarden, maart 1993

frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl BN'98 Een kijkje in de fabriek van draineerbuizen aan de Stoombootkade in het jaar 1896, Bolswarder Nieuwsblad 9 sept 1998
frl K+P1

Kadastrale en prekadastrale altlas fan Fryslân 1640-1832 diel 1, Barradiel en Harns

frl Dijk

website Dijkstra kleiwaren