Luchtfoto Steenfabriek de Werklust
Steenfabriek De Werklust - Fa. Damer & Zn.(Ovr)
voor meer informatie: klik hier!
zho 165
N.V. Steen- en Kleiwarenfabriek ''Ouderzorg-De Ridder"(Zhl)
voor meer informatie: klik hier!
Corona crisis

Coronavirus


In verband met de maatregelen van de rijksoverheid inzake de coronavirus perikelen zien wij ons helaas gedwongen af te zien van onze jaarlijkse SHG excursie welke op 19 juni a.s. gepland stond. Het ligt in de bedoeling om deze excursie door te schuiven naar oktober 2020.
slot loevestein

SHG excursie 14-07-2019


Het bestuur nodigt u uit om deel te nemen aan onze jaarlijkse SHG excursie. Dit jaar treffen we ons in het midden van het land op   vrijdag 14 juni 2019   Het programma zal er dan als volgt uit zien:   10:00 uur          Ontvangst  Steenfabriek De Rijswaard, De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.) 10:…
steenfabriek Heteren

Schenking van schilderijen


Schilder Ben Wasser uit het prachtige Ooij heeft de SHG een zeer bijzondere schenking gedaan. Sinds hij en zijn vrouw jaren geleden in de Ooijpolder een steenbakkershuis van de steenfabriek heeft gekocht is hij in aanraking gekomen met de romantiek van de steenfabricage. Ben wist diverse fabrieken…
verhuisbericht

Adreswijziging


Per 01-01-2019 zal het postadres van de Stichting Historie Grofkeramiek wijzigen: Martinushof 5, 8701 KE  Bolsward