84 Groninger fabrieken

23 augustus 2016

De meeste Groninger fabrieken zijn nu ingevoerd, 84 in getal. Dank zij Klaas B. Haan ontvingen we veel informatie van een 20 tal fabrieken in Oltambt. Van wat oudere tichlwerken dienen de locaties nog te worden achterhaald. Mocht u nog informatie hebben dan houden wij ons aanbevolen. We hebben van slechts een klein aantal tichelwerken ook de Lipper brandmeesters en arbeiders vermeld waarbij dankbaar gebruik is gemaakt van de gegevens van Piet Lourens en Jan Lucassen. Ook zijn we Jan Hijlkema veel dank verschuldigd voor het in kaart brengen van een 50 tal locaties. Al met al, Groningen staat op de kaart.  

Graag zouden we nog informatie ontvangen over die fabrieken waar nog restanten zichtbaar zijn zo mogelijk met actuele foto’s. We houden ons hiervoor aanbevolen.