58 gemuteerde en nieuwe locaties

29 april 2015

Het heeft even geduurd maar er is dan ook heel wat te melden. Met 58 gemuterende  en nieuwe locaties is er weer een behoorlijke aanvulling. In Gelderland 27, in Gronigen 2, in Noord-Branbant 13, in Overijssel 14, in Utrecht 1 en in Zuid-Holland ook 1.

En er is meer op komst dank zij diverse onderzoekers. Van de heer H. Burgers telg uit het steenbakkersgeslacht Burgers. Hij onderzocht de locaties waarbij de familie Burgers bij betrokken waren. Binnenkort stelt hij deze gegevens aan ons beschikbaar voor de encyclopedie.

De heer Klaas B. Haan brengt binnenkort een  boek uit getitelt “Oldamtse Tichelwerken” Steen- en pannenfabrieken in de gemeente Oldamt van af de 16e eeuw tot 1981. “Oldamtse Tichelwerken” Steen- en pannenfabrieken in de gemeente Oldamt van af de 16e eeuw tot 1981. Hierin beschijft hij de geschiedenis van een 20 tal fabriek in Groningen. 

Ook de historische vereniging Jan van Arkel in Kampen heeft de handschoen opgevat en Willem Rodenhuis onderzoekt nu de voormalige fabrieken rond Kampen en Zwolle. Daarnaast mochten wij van de heer S. van der Weerd va de Heemkundekring Hattem zijn onderzoeksmateriaal ontvangen over de fabrieken kangs de IJssel van Hattem tot voorbij Zwolle.

Daarnaast is van ruim 35 Groningse fabrieken de voormalige ligging achterhaald. De historische gegevens van deze locaties zijn bijna compleet voor de volgende up date.

Omdat we van veel van belangstellenden vragen krijgen waarom deze of gene fabriek nog niet in de encyclopedie wordt vermeld, menen we er goed aan te doen om binnenkort daar wat aan te doen. De locaties waarvan de ligging is achterhaald maar de geschiedenis nog niet is onderzocht zullen alvast worden geplaatst. Dit dan met de vermelding “Moet nog nader worden onderzocht of uitgewerkt”.

Dat belooft heel wat, meer dan 190 locaties. Natuurlijk hopen we hiermee reacties los te maken en op aanlevering van zo mogelijk aanvullende gegevens.