3 historische pagina’s toegevoegd

21 december 2011

Van de heer L. Gerdesse ontvingen we een fraaie opname van de steenfabriek in Asperen rond 1905. Deze kunt u inmiddels bewonderen op de aanvullende historische pagina van deze locatie (zho 700)

Van Wim van Doesburg ontvingen we een geheel vernieuwde bijdrage over de steenfabrieken Ouderzorg en Canton. Wim woonde van 2 september 1946 tot januari 1961 op de fabriek.  Zijn vader was er ‘baas’ in diezelfde periode. Wim schreef  er een familieboek over. In een deel van het boek neemt ons mee over het fabrieksterrein, geeft inzicht in wat de fabriek was, wat men er maakte en zal een aantal mensen nader beschrijven. Deze aanvullende historische pagina’s zijn te vinden onder de locatienummers zho 165 en zho 155 

Van Peter Sprangers van de Historische Vereniging Tolsteeg-Hoograven onvingen we mooi uitgewerkt onderzoeksmateriaal over de steenfabrieken van Van Arkel aan de Vaartse Rijn in Utrecht. Wout Spies zond ons een serie foto’s welke zijn vader maakte, die daar werkte, rond 1925. We zullen deze gegevens deze winter verwerken tot een historische pagina en deze dan in het voorjaar plaatsen.

Tevens ontvingen we van Marcel Koning interessant onderzoeksmateriaal over de Zuilense tak van het bekende steen- en pannenbakkersgeslacht Koning. Voor een aantal fabrieken aan de Utrechtse Vecht levert dit waardevolle aanvullende informatie op. We hebben het voornemen een aantal van deze locaties deze winter nader uit te werken.