Omvangrijke update

Een heel omvangrijke update deze keer.  Van 229 locaties zijn de positie achterhaald. Henri Th. M. Burgers uit CuraƧao maakte zich verdienstelijk met zijn onderzoek naar een twintigtal Gelderse steenfabrieken waarbij de naam van de familie Burgers bij betrokken waren. Hij legde zijn bevindingen vast in zijn boek Twintig Gelderse Steenfabrieken. Dank zij de medewerking van Adrie M. Roding – archivaris bij …

Omvangrijke update Lees verder »